ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ


Ταχεία Ανάπτυξη & Πρωτιά!

ΜΗΔΙΚΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΒΕΕ
Βιομηχανία αφυδάτωσης μηδικής-ζωοτροφές

Όσον αφορά στο αφυδατωμένο μηδικάλευρο, η ΜΗΔΙΚΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ κατέχει την πρώτη θέση στην Ελλάδα από άποψη δυναμικότητας, πραγματικής παραγωγής και ποιότητας.

Στον τομέα που αφορά στις ζωοτροφές για αιγοπρόβατα και βοοειδή, η επιχείρηση παρουσιάζει έναν αυξανόμενο ρυθμό ανάπτυξης, ο οποίος συντηρείται λόγω του διαρκούς στόχου για εκλεκτή ποιότητα ζωοτροφών.