ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ & ΒΟΟΕΙΔΩΝ


Μείγματα & Συμπυκνώματα

ΜΗΔΙΚΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΒΕΕ
Βιομηχανία αφυδάτωσης μηδικής-ζωοτροφές

Η ΜΗΔΙΚΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ παράγει μια ευρεία γκάμα από φυράματα - μείγματα και συμπυκνώματα, κυρίως για μηρυκαστικά ζώα (αιγοπρόβατα - βοοειδή), αποκλειστικά από φυτικές πρώτες ύλες (ζωοτροφές) αρίστης ποιότητας.

Στην επιχείρησή μας φροντίζουμε, ώστε:

  • αυτά τα προϊόντα να φθάνουν στον παραγωγό στις χαμηλότερες δυνατές τιμές
  • ο ίδιος ο παραγωγός, με τη σειρά του, να επωφελείται από την ποιοτική ανωτερότητα των προϊόντων μας, τόσο σε ουσιαστική αύξηση και σταθερότητα στη γαλακτοπαραγωγή, όσο και σε γρήγορη ανάπτυξη και υγεία των αμνοεριφίων & των μόσχων (άριστη ποιότητα του παραγόμενου κρέατος)

Η εταιρεία παράγει πλήρως ισορροπημένες σύνθετες ζωοτροφές (φυράματα & συμπυκνώματα), ώστε να καλύψει πλήρως τις ανάγκες των ζώων σε όλες τις φάσεις της ανάπτυξής τους:

  • Για τα αμνοερίφια από τη 2η εβδομάδα της ζωής τους, για τα αιγοπρόβατα για την περίοδο της γαλουχίας-γαλακτοπαραγωγής, την περίοδο των οχειών (μαρκάλου), την ξηρά περίοδο, καθώς και του τελευταίου σταδίου της εγκυμοσύνης τους.

Για να καλύψει δε και τις ιδιαίτερες ανάγκες των παραγωγών-κτηνοτρόφων, εκτός από τις παραπάνω τυποποιημένες ζωοτροφές, παράγει και άλλες ειδικής σύνθεσης, εξατομικευμένες (customized) σύνθετες ζωοτροφές (λαμβάνοντας υπ’ όψιν λόγου χάριν τα αποθέματα σε πρώτες ύλες που διαθέτει κάποιος συγκεκριμένος κτηνοτρόφος, τις ιδιαιτερότητες της φυλής των αιγοπροβάτων, την ποσότητα βοσκής κ.ά.).


Ζωοτροφές για αιγοπρόβατα

Πλήρη μείγματα (φυράματα)
10Κ φύραμα αιγοπροβάτων υψηλής γαλακτοπαραγωγής
102Κ φύραμα αιγοπροβάτων υψηλής γαλακτοπαραγωγής
10super φύραμα καθαρόαιμων φυλών υψηλών αποδόσεων (lacaune)
11Κ φύραμα αιγοπροβάτων συντήρησης (ξηράς περιόδου)
13Κ φύραμα αιγοπροβάτων περιόδου οχειών (μαρκάλου) - flushing
14Κ φύραμα εγκυμοσύνης - προετοιμασίας (τελευταίου μήνα)
20Κ φυράματα απογαλακτισμού – ανάπτυξης αμνοεριφίων
21Κ φύραμα ανάπτυξης πάχυνσης αμνοεριφίων
Συμπυκνώματα

15Κ

συμπύκνωμα αιγοπροβάτων υψηλής
γαλακτοπαραγωγής
(συμμετοχή 50% σε συνδυασμό με
δημητριακά)

15.1Κ

συμπύκνωμα αιγοπροβάτων
γαλακτοπαραγωγής
(συμμετοχή 50% σε συνδυασμό με
δημητριακά)

151.2K

συμπύκνωμα αιγοπροβάτων
γαλακτοπαραγωγής (αβελτίωτων φυλών)
(συμμετοχή 50% σε συνδυασμό με
δημητριακά)

15K SUPER L

συμπύκνωμα αιγοπροβάτων καθαρ.
φυλών υψηλών αποδόσεων (lacaune)
(συμμετοχή 50% σε συνδυασμό με
δημητριακά)

13.50Κ

συμπύκνωμα οχειών αιγοπροβάτων
- flushing
(συμμετοχή 50% σε συνδυασμό με
δημητριακά)

14.40Κ

συμπύκνωμα εγκυμοσύνης
αιγοπροβάτων
(συμμετοχή 40% σε συνδυασμό με
δημητριακά)

Ζωοτροφές για βοοειδή

Πλήρη μείγματα (φυράματα)

30Κ

φύραμα
αγελάδων υψηλής γαλακτοπαραγωγής

31Κ

φύραμα
αγελάδων γαλακτοπαραγωγής

32Κ

φύραμα αγελάδων γαλ/γής σε συνδυασμό με ενσίρωμα

40Κ

φύραμα απογαλακτισμού – ανάπτυξης μόσχου

41Κ

φύραμα πάχυνσης μόσχων

42Κ

φύραμα πάχυνσης μόσχου (τελικού σταδίου)
Συμπυκνώματα

35Κ

συμπύκνωμα 50:50 αγελάδων
γαλ/γής σε συνδυασμό με δημητριακά

45Κ

συμπύκνωμα 50:50 πάχυνσης
μόσχων σε συνδυασμό με δημητριακά