ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ


Διατήρηση της πρωτιάς, περαιτέρω εξειδίκευση…

ΜΗΔΙΚΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΒΕΕ
Βιομηχανία αφυδάτωσης μηδικής-ζωοτροφές

Οι στόχοι της επιχείρησής μας για το μέλλον είναι η παραμονή στην πρώτη θέση αναφορικά με την παραγωγή και πώληση εγχώριου μηδικαλεύρου και η περαιτέρω εξειδίκευσή μας στον τομέα των μηρυκαστικών γαλακτοπαραγωγών ζώων, με ζωοτροφές παντός τύπου. Γι’ αυτό το λόγο, η ΜΗΔΙΚΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ επενδύει διαρκώς στον τομέα της ποιότητας, με εκσυγχρονισμό του μηχανολογικού εξοπλισμού και με αύξηση της έντασης εργασίας όλων των εργαζομένων της επιχείρησης, σε όλους τους τομείς.

Η εταιρεία μας εκτιμά ότι τη διακεκριμένη θέση της στην ελληνική αγορά τήν οφείλει, κατά κύριο λόγο, στη σταθερή κορυφαία ποιότητα των προϊόντων της, τα οποία χαίρουν ιδιαίτερης αναγνωρισιμότητας.

Το γεγονός ότι η επιχείρηση παραμένει προσκολλημένη στο στόχο της, για σταθερή και διαρκώς βελτιούμενη ποιότητα, με ταυτόχρονη διατήρηση των τιμών στο δυνατότερο χαμηλό επίπεδο για τον Έλληνα κτηνοτρόφο, αποτελεί το κυριότερο ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα! Αυτό έχει ιδιαίτερη αξία στους σύγχρονους καιρούς, που παρατηρείται ταχεία υποχώρηση της ποιότητας των προϊόντων της αγοράς και, παράλληλα, αύξηση του κέρδους.